Vlažne pičke

Pičke su ga spopale, i mlade i stare, nije mu lako.Author: admin