Divlje karanje

Malo čupanja, davljenja i jakog guženja. Šta je karanje ako nije grubo…Author: admin